ของเล่นเสริมพัฒนาการ คู่มือเลี้ยงลูก สินค้าแม่และเด็ก สินค้าแม่และเด็ก สินค้าแม่และเด็ก

ผู้เขียน หัวข้อ: Re: ตอบกระทู้นี้เพื่อดูหมายเลขสมาชิก (โพสแล้วเลขจะอยู่ที่ profile ตัวเองด้านซ้าย  (อ่าน 419 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Saengdaun Narmwong

 • Newbie
 • *
 • #HiKiddyสมาชิกหมายเลข116427

 • กระทู้: 1
 • ถูกใจ: 0
  • ดูรายละเอียด
????

bowbabin

 • Newbie
 • *
 • #HiKiddyสมาชิกหมายเลข7227

 • กระทู้: 6
 • ถูกใจ: 0
  • ดูรายละเอียด

teaterann

 • Newbie
 • *
 • #HiKiddyสมาชิกหมายเลข124453

 • กระทู้: 1
 • ถูกใจ: 0
  • ดูรายละเอียด

conlatatca2018

 • Newbie
 • *
 • #HiKiddyสมาชิกหมายเลข123246

 • กระทู้: 3
 • ถูกใจ: 0
  • ดูรายละเอียด
Gi??ng g?p H?n Qu?c 90
[/size][/b]
Gi? b?n : 3.280.000 ?

Gi??ng g?p h?n qu?c 90 hi?n nay ???c s? d?ng kh? nhi?u trong m?i gia ??nh. ??u gi??ng x?p c? th? n?ng l?n v? h? xu?ng r?t ti?n l?i trong nh?ng l?c ??c s?ch, th? gi?n ho?c trong ?i?u tr? khi b?c s? ch? ??nh ph?i  n?m cao ??u.

Ngo?i nh?ng ti?n ?ch nh? v?y gi??ng g?p h?n qu?c 90 sau khi s? d?ng c? th? g?p g?n t?i ?a ?? ti?t ki?m di?n t?ch v? v?y r?t ph? h?p kh?ng gian v?n ph?ng, kh?ch s?n, k? t?c x?, v? nh?ng trung t?m tr?m s?c s?c kh?e. gi??ng x?p t?m ph?t

Th?ng tin s?n ph?m

  • K?ch th??c s? d?ng : Chi?u d?i : 1,9 m , Chi?u r?ng : 0,9 m , Chi?u cao : 0,35 m
  • K?ch th??c g?p g?n : Chi?u d?i : 1,04 , Chi?u r?ng : 0,96 m
  • ??m d?y : 7 cm
  • Tr?ng l??ng : 22,5 kg
  • T?i tr?ng : 120 kg [/size][/color]
  H?nh ?nh minh hoa s?n ph?m gi??ng g?p h?n qu?c 90

  giuong g?p h?n qu?c
  Gi??ng x?p hi?n nay c? nhi?u m?u m? sang tr?ng v? k?ch th??c nh? g?n ph? h?p v?i gia ??nh v?n ph?ng v? c?c kh?ch s?n c? di?n t?ch h?p. Gi??ng x?p h?n qu?c ???c thi?t k? d?a tr?n c?ng ngh? ti?n ti?n nh?t c?a H?n Qu?c

  H? N?i : N? 23 K?T Ph?p V?n ? Q. Ho?ng Mai ? H? N?i
  S?i G?n : S? 11 ???ng 20 D??ng Qu?ng H?m, P.5, Q.G? V?p, Tp.HCM

  [/color]

  sapmtinnhan

  • Jr. Member
  • **
  • #HiKiddyสมาชิกหมายเลข123918

  • กระทู้: 66
  • ถูกใจ: 0
   • ดูรายละเอียด

  sapmtinnhan

  • Jr. Member
  • **
  • #HiKiddyสมาชิกหมายเลข123918

  • กระทู้: 66
  • ถูกใจ: 0
   • ดูรายละเอียด

  Ma Nara

  • Newbie
  • *
  • #HiKiddyสมาชิกหมายเลข97994

  • กระทู้: 2
  • ถูกใจ: 0
   • ดูรายละเอียด

  Ma Nara

  • Newbie
  • *
  • #HiKiddyสมาชิกหมายเลข97994

  • กระทู้: 2
  • ถูกใจ: 0
   • ดูรายละเอียด

  fay pentida

  • Newbie
  • *
  • #HiKiddyสมาชิกหมายเลข124942

  • กระทู้: 1
  • ถูกใจ: 0
   • ดูรายละเอียด

  ตาล2398

  • Newbie
  • *
  • #HiKiddyสมาชิกหมายเลข125043

  • กระทู้: 1
  • ถูกใจ: 0
   • ดูรายละเอียด

  Vimol_555@yahoo.com

  • Newbie
  • *
  • #HiKiddyสมาชิกหมายเลข125159

  • กระทู้: 1
  • ถูกใจ: 0
   • ดูรายละเอียด

  Minnie Wongsarasert

  • Newbie
  • *
  • #HiKiddyสมาชิกหมายเลข125204

  • กระทู้: 2
  • ถูกใจ: 0
   • ดูรายละเอียด

  Minnie Wongsarasert

  • Newbie
  • *
  • #HiKiddyสมาชิกหมายเลข125204

  • กระทู้: 2
  • ถูกใจ: 0
   • ดูรายละเอียด

  ยูยู

  • Newbie
  • *
  • #HiKiddyสมาชิกหมายเลข125248

  • กระทู้: 1
  • ถูกใจ: 0
   • ดูรายละเอียด

  spam2018

  • Newbie
  • *
  • #HiKiddyสมาชิกหมายเลข124459

  • กระทู้: 4
  • ถูกใจ: 0
   • ดูรายละเอียด


  Tra giam can Vy Tea gi?m c?n an to?n, th?i ??c, ??p da, l?i s?a

  Gi? khuy?n m?i 2 h?p Tr? Th?o M?c Vy Tea: 950.000?/ 2 h?p ??t Mua , Xem chi ti?t

  C?n n?ng ?ang l? m?t n?i tr?n tr? c?a kh?ng ?t ch? em s? h?u th?n h?nh ?qu? kh??. V?y l?m th? n?o ?? gi?m nhanh c?n n?ng tuy?t ??i an to?n trog khi cu?c s?ng qu? b?n r?n m? th?i gian ?? v?n ??ng l?i tr? n?n hi?m hoi ? M?t trong nh?ng c?ch gi?m c?n v??t tr?i kh?ng ch? hi?u qu? m? c?n an to?n tuy?t ??i an to?n cho s?c kh?e ???c ki?m ch?ng b?i Vi?n Pasteur Tp.H? Ch? Minh, Ph?ng Ki?m nghi?m L? H?a ? Vi sinh l? tr? th?o d??c Vy & Tea, s? d?ng t?t cho c? c? ??a nam gi?i l?n n? gi?i.
  Gi?m c?n an to?n v?i Tr? th?o m?c gi?m c?n Vy & Tea

  ?? c? r?t nhi?u ng??i ?p d?ng c?c ph??ng ph?p gi?m c?n kh?c nhau m? t?nh tr?ng c?n n?ng v?n kh?ng ???c c?i thi?n, ?i?u n?y l?m ti?u t?n r?t nhi?u th?i gian, c?ng s?c v? ti?n b?c. M?c d? ?? ?p d?ng nhi?u bi?n ph?p gi?m c?n t? t? nhi?n nh?ng kh?ng th?nh c?ng, m?t ph?n do c? ??a kh? xu?ng c?n, ho?c gi?m c?n kh?ng ??ng c?ch.

  M?t c?ng th?c gi?m c?n v? c?ng ??c bi?t nhanh nh?t, m?i nh?t v? chi ph? h?p l?: Kh?ng c?n ?n ki?ng, kh?ng c?n t?p th? d?c v? c?ng kh?ng c?n c? g?ng m? v?n ??t ???c m?t k?ch th??c c? th? nh? mong ??i. Tr? gi?m c?n Vy & Tea ???c ch?ng minh l? m?t s?n ph?m th?c s? hi?u qu? trong vi?c gi?m c?n an to?n.

  Th?nh ph?n 100% t? thi?n nhi?n nh?:

  - Linh chi v?ng: 29%

  - L? sen: 19%

  - Ch? V?ng ( v?ng): 19%

  - Tr? xanh: 19%

  - S?m ??t: 9%

  - Tinh d?u cam, b??i: 5%
  Tr? th?o m?c Vy&Tea 100% th?o m?c thi?n nhi?n g?m: Linh chi v?ng, l? sen, ch? v?ng, tinh cam b??i, tr? xanh, s?m ??t, kh? qua, ?ch m?u, th?o quy?t minh, b?ch hoa ... ?? ???c c?c l??ng y b?o ch? theo c?ng th?c gia truy?n gi?p gi?m c?n, th?i ??c t?, gi?m b?o b?ng, b?o ??i, ??p da, b?o v? gan t?i ?a, ph?ng ch?ng ???c m?n, n?m, ?em l?i d?ng v?c thon g?n v? l?n da s?ng h?ng. H?n n?a tr? gi?m c?n Vy & Tea c?n gi?p b? m?u v? ?i?u kinh nguy?t
  S?n ph?m ra ??i gi?p t?t c? ch?ng ta, nh?ng ng??i b?o ph? c? th? gi?m c?n, th?p s?ng ni?m hy v?ng cho nh?ng ng??i lu?n c? c?m gi?c t? ti v?i tr?ng l??ng c? th?, k?ch th??c khi ra ngo?i d? ngo?i, g?p g? b?n b? hay mua s?m ? C?n n?ng d??ng nh? l? r?o c?n khi?n h? ng??ng ng?ng kh?ng d?m h?a ??ng v?i m?i ng??i. Tr? Vy & Tea gi?p gi?m c?m gi?c th?m ?n, ng?n c?n h?p th? m? v?o trong c? th?, ??t ch?y m? th?a, gi?m c?n t? b?n trong, h? tr? gi?m c?n l?y l?i th?n h?nh thon g?n ho?n h?o.

  Tr? th?o m?c gi?m c?n Vy & Tea c? t?c d?ng ??t ch?y m? th?a, gi?i ph?ng n?ng l??ng, thanh nhi?t c? th? , ch?ng oxy h?a, t?ng s? t?nh t?o t?p trung cho ng??i s? d?ng, gi?m c?n l? gi?m c?m gi?c th?m ?n. Nh? kh? n?ng h?n ch? c?m gi?c th?m ?n n?n ng??i d?ng s? ki?m so?t ???c kh?u ph?n ?n,  gi?m c?n nhanh ch?ng h?n. B?n c?nh h?n ch? c?m gi?c th?m ?n, Vy & Tea c?n c? kh? n?ng t?c ??ng l?n c?c t? b?o m? v? th?i m? th?a ra ngo?i c? th?.

  C?ch s? d?ng Tr? gi?m c?n Vy & Tea:

  - Ho? m?t g?i tr? v?i 100ml n??c s?i, sau ?? b?n l?c nh? ch? tr? tan ??u v? u?ng tr??c b?a s?ng 30 ??n 40 ph?t.

  - ??i v?i ng??i huy?t ?p th?p n?n u?ng sau b?a s?ng 30 ph?t ?? c? ???c hi?u qu? t?t nh?t.

  - Trong th?i gian s? d?ng tr?, b?n s? h?n ch? c?m gi?c th?m ?n thay v?o ?? s? r?t kh?t n??c v? th?m tr?i c?y v? rau xanh, u?ng c?ng nhi?u n??c th? l??ng m? th?a, ??c t? c?ng ???c ??o th?i nhanh.

  - S?n ph?m ph? h?p s? d?ng cho t?t c? m?i ng??i k? c? tr? em v? ph? n? ?ang cho con b?. ng??i huy?t ?p th?p v? d? d?y, gan nhi?m m?, r?t th?ch h?p cho nh?ng b?n b?o ph? l?u n?m, c? ??a kh? gi?m, l?n thu?c.

  - B?n kh?ng c?n ph?i ?n ki?ng, duy tr? ch? ?? ?n nh? b?nh th??ng, c? th? h?n ch? tinh b?t v? ?? b?o, ?? u?ng c? c?n , kh?ng ?n t?i sau 7h.

  - B?n n?n u?ng th?t nhi?u n??c v? ?n nhi?u rau, tr?i c?y. Khi ?? s? c?n nh? mong mu?n b?n c?ng c? th? s? d?ng 2-3 ng?y m?t g?i tr? cho ??n khi h?t h?p v? s? kh?ng t?ng c?n tr? l?i .

  Quy c?ch: M?i h?p 15 g?i

  L?u ?: Kh?ng s? d?ng cho ph? n? c? thai, nh?ng ng??i m?c b?nh tim v? ph? n? sau sinh n?n s? d?ng sau 1 th?ng.
  [/size]

  ตลาดนัดแม่และเด็ก เปิดท้ายขายของแม่และเด็ก
   


  กรุณากด Like เพจ http://www.facebook.com/HiKiddy เพื่อติดตามข่าวสารอัพเดทจากทีมงานแอดมิน
  *** หากมีปัญหาสงสัยกรุณาอ่านกฎของกลุ่มนี้อย่างละเอียด http://kid-dy.com/index.php/topic,5566 ***  ผู้สนับสนุน

  ของเล่นเด็ก
  ของเล่นไม้
  ของเล่นผ้า
  หนังสือเด็ก


  ตลาดนัดแม่และเด็ก
  เปิดท้ายขายของแม่และเด็ก
  สินค้าแม่และเด็ก
  แม่และเด็ก


  พัฒนาการเด็ก
  คู่มือเลี้ยงลูก
  เลี้ยงลูกวิถีพุทธ
  การดูแลทารก


  เสื้อผ้าเด็ก
  ของเล่นเสริมพัฒนาการ
  ประเพณีไทย
  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย


  ติดต่อลงโฆษณา
  ติดต่อลงโฆษณา
  ติดต่อลงโฆษณา
  ติดต่อลงโฆษณา


  ติดต่อลงโฆษณา
  ติดต่อลงโฆษณา
  ติดต่อลงโฆษณา
  ติดต่อลงโฆษณา

  how to add a hit counter to a website