ของเล่นเสริมพัฒนาการ คู่มือเลี้ยงลูก สินค้าแม่และเด็ก สินค้าแม่และเด็ก สินค้าแม่และเด็ก

ผู้เขียน หัวข้อ: Egroup h??ng t?i m?t h? sinh th?i gi?o d?c to?n di?n  (อ่าน 42 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

bomthoithum

  • Newbie
  • *
  • #HiKiddyสมาชิกหมายเลข90699

  • กระทู้: 8
  • ถูกใจ: 0
    • ดูรายละเอียด
    • http://anhvinhchotso.com/
Egroup h??ng t?i m?t h? sinh th?i gi?o d?c to?n di?n
« เมื่อ: เมษายน 12, 2018, 02:04:24 PM »
Egroup kh?ng ch? ??u t? v?o x?y d?ng h? sinh th?i gi?o d?c c?ng ngh? cao theo chi?u r?ng t? m?m non ??n ??i h?c m? c?n ti?p t?c ph?t tri?n theo chi?u s?u, h??ng t?i ph?t tri?n h? sinh th?i to?n di?n, ch?t l??ng v? hi?n ??i nh?t...

Th??ng hi?u - b?t ??u t? kh?t v?ng k?t h?p gi?o d?c v? c?ng ngh?

Th?nh l?p n?m 2008, Egroup l? c?ng ty ti?n phong trong l?nh v?c tr? ch?i gi?o d?c tr?c tuy?n t?i Vi?t Nam. ?ng Nguy?n Ng?c Thu?- Ch? t?ch H?i ??ng Qu?n tr? C?ng ty C? ph?n T?p ?o?n gi?o d?c Egroup cho bi?t: ?Khi ??t vi?n g?ch ??u ti?n x?y d?ng Egroup, ?i?u t?i ngh? ??n l? vi?n c?nh v? m?t th? h? ng??i Vi?t tr? d?m ngh? d?m l?m, t? tin chinh ph?c nh?ng th?ch th?c to?n c?u?


?ng Nguy?n Ng?c Thu? lu?n n? l?c c?ng hi?n cho n?n Gi?o d?c ph?t tri?n
[/size][/size][/size][/color]
Theo ?ng Thu?, th? h? ng??i Vi?t n?ng ??ng hi?n t?i v?i nh?ng k? n?ng v? hi?u bi?t m?i s? th?nh c?ng c? tr?n th? gi?i online l?n trong ??i th?t. ?? g?p ph?n t?o ?? cho th? h? ??, Egroup ?? ch?n h??ng ?i ti?n phong: tr? ch?i gi?o d?c tr?c tuy?n. Qua c?c s?n ph?m c?a m?nh, Egroup ?? bi?n vi?c h?c t?p tr? n?n h?ng th? h?n gi?p h?c sinh tr?i nghi?m c?ch h?c ho?n to?n m?i, h?c m? ch?i, ch?i m? h?c.

Ch?nh v? v?y, v?i 10 n?m x?y d?ng v? ph?t tri?n Egroup lu?n ??t ra m?c ti?u t?m ki?m nh?ng c?ch th?c m?i ?? tri th?c mang l?i nhi?u thay ??i c? gi? tr? cho n?n gi?o d?c Vi?t Nam. T? ??, Egroup ?? g?t h?i cho m?nh nh?ng th?nh c?ng nh?t ??nh, ??nh ??u s? ghi nh?n t? c?c b? ban ng?nh, c?c B?, ng?nh nh? B? Gi?o d?c v? ??o t?o, B? Giao th?ng, B? T? ph?p, TW ?o?n, H?i ??ng ??i trung ??ng...

C? th? k? ??n ho?t ??ng Egroup ??ng h?nh c?ng cu?c thi Chinh ph?c v? m?n. Tr?i qua ba m?a thi, Chinh ph?c v? m?n ?? ??t ???c nhi?u con s? ??ng ch? ?: g?n 2 tri?u l??t th? sinh ??ng k? tham gia t?i website ch?nh th?c c?a cu?c thi, g?n 30.000 tr??ng ti?u h?c v? trung h?c c? s? tr?n 63 t?nh, th?nh ph? tham gia cu?c thi, g?n 6.000 gi?i th??ng ?? ???c ban t? ch?c trao t?ng trong su?t 3 m?a thi ??n v?i c?c em h?c sinh c? th?nh t?ch cao trong h?c t?p.

Ti?p theo l? nh?ng cu?c thi v?i nhi?u gi? tr? t?ch c?c, c? ? ngh?a nh?n v?n trong cu?c s?ng nh? cu?c thi Giao th?ng h?c ???ng - l? cu?c thi t?m hi?u ki?n th?c, v?n h?a giao th?ng cho h?c sinh kh?i trung h?c ph? th?ng tr?n to?n qu?c. Hay m?i ??y, Egroup h?p t?c c?ng Trung ??ng ?o?n TNCS H? Ch? Minh, Trung ??ng h?i Sinh vi?n Vi?t Nam, t? ch?c th?nh c?ng cu?c thi Olympic Ti?ng Anh.

M? r?ng t?m ?nh h??ng

T? c?c ho?t ??ng ??ng h?nh, ch?p c? h?i m? r?ng h?p t?c, Egroup ?ang ng?y m?t ph?t tri?n v? tr? th?nh ??i t?c danh ti?ng kh?ng ch? ? Vi?t Nam m? c?n tr?n th? gi?i. ?i?n h?nh, t? n?m 2016, Egroup ?? c? s? h?p t?c c?a t?p ?o?n Chungdahm (H?n Qu?c) ?? n?ng cao kinh nghi?m, t?ng h?m l??ng tri th?c, ??y m?nh ?ng d?ng c?ng ngh? b?ng c?ch k?t h?p c?c y?u t?: text book, teacher, technology - gi?o tr?nh, gi?o vi?n v? c?ng ngh?.
[/size][/color]


Apax English v??n m?nh c?ng ph?t tri?n v?i xu th? gi?o d?c th?i ??i c?ng ngh? 4.0
[/size][/size][/size][/color]
T?i H?n Qu?c, Chungdahm l? t?p ?o?n gi?o d?c h?ng ??u. C?n t?i Vi?t Nam, Chungdahm v? Egroup b?t tay c?ng nhau x?y h? sinh th?i gi?o d?c v?i ?i?m c?t l?i l? chu?i h?c ti?ng Anh Apax English. T?nh ??n th?ng 9/2017, Apax English ?? c? 49 trung t?m, v?i l??ng h?c vi?n l?n t?i g?n 30.000 ng??i.

S? ?ng h? c?a nh?ng ??i t?c l?n, nh? ??u t? v? c? ??ng kh?ng ch? t? H?n Qu?c s? l? ?li?u thu?c doping? c?n thi?t gi?p Egroup qu?ng b? th??ng hi?u v? khao kh?t c?a m?t doanh nghi?p Vi?t mu?n ho?t ??ng minh b?ch v? ph?t tri?n b?n v?ng.

N?i v? ??nh h??ng chi?n l??c kinh doanh Egroup trong nh?ng n?m t?i, ?ng Thu? cho bi?t, gi?o d?c l? m?i quan t?m h?ng ??u, l? n?n t?ng ?? ph?t tri?n con ng??i c?ng nh? t?o ?? th?c ??y kinh t? ??t n??c. ?V? v?y, ch?ng t?i ki?n ??nh v?i chi?n l??c ti?p t?c ??u t? v?o ph?t tri?n h? sinh th?i gi?o d?c ?ng d?ng c?ng ngh? cao mang t?m c? qu?c t?. ??u t? cho gi?o d?c l? xu th? kinh doanh b?n v?ng v? ti?m n?ng ph?t tri?n c?a th? tr??ng Vi?t Nam?, ?ng Thu? kh?ng ??nh.

Khi h?i v? ph??ng ch?m kinh doanh c?a Egroup, r?t ??n gi?n ?ng Th?y n?i ?? l? ?m??n - gi?nh - d?n?. ?M??n? l? m??n kinh nghi?m, c?ng ngh? v? nh?ng th? m?nh c?a ??i t?c qu?c t? ?? h?p t?c. T? ?? ?Gi?nh? th? ph?n v? gi?nh s? y?u m?n c?a kh?ch h?ng ?? tr? th?nh ?d?n ??u? tr?n th? tr??ng. Th?nh c?ng c?a chu?i m? h?nh h?c ti?ng Anh hi?n ??i mang t?n Apax English trong th?i gian n?m qua minh ch?ng cho hi?u qu? c?a ph??ng ch?m n?y.

Kh?ng ch? d?ng l?i ? vi?c x?y d?ng h? sinh th?i gi?o d?c c?ng ngh? cao theo chi?u r?ng t? c?p m?m non ??n ??o t?o sau ??i h?c, Egroup mu?n khai th?c th? tr??ng theo chi?u s?u, t?c l? th?ng qua c?c s?n ph?m gi?o d?c hi?n ??i, n?ng cao ch?t l??ng gi?ng d?y v? d?n thay ??i c?c th?i quen h?c t?p, c?ch ti?p nh?n ki?n th?c ?? gi?p h?c sinh, sinh vi?n Vi?t Nam c? th? h?c t?p 1 c?ch hi?u qu? nh?t v? ph?t huy h?t kh? n?ng c?a c?c em.


?ng Nguy?n Ng?c Thu? ph?t bi?u t?i Di?n ??n Kinh t? mi?n Trung n?m 2017
[/size][/size][/size][/color]
T?i Di?n ??n kinh t? mi?n Trung t? ch?c v?o ng?y 25/9/2017, ?ng Nguy?n Ng?c Th?y ?? ki?n ngh? c?n ph?i t?p trung ph?t tri?n ngu?n nh?n l?c. B?i theo ?ng Th?y, ? b?t c? qu?c gia n?o, nh?n l?c l? ngu?n t?i s?n qu? gi? v? gi?o d?c s? l? ?i?m m?u ch?t t?o n?n ngu?n nh?n l?c ch?t l??ng..

ตลาดนัดแม่และเด็ก เปิดท้ายขายของแม่และเด็ก

Egroup h??ng t?i m?t h? sinh th?i gi?o d?c to?n di?n
« เมื่อ: เมษายน 12, 2018, 02:04:24 PM » 


กรุณากด Like เพจ http://www.facebook.com/HiKiddy เพื่อติดตามข่าวสารอัพเดทจากทีมงานแอดมิน
*** หากมีปัญหาสงสัยกรุณาอ่านกฎของกลุ่มนี้อย่างละเอียด http://kid-dy.com/index.php/topic,5566 ***ผู้สนับสนุน

ของเล่นเด็ก
ของเล่นไม้
ของเล่นผ้า
หนังสือเด็ก


ตลาดนัดแม่และเด็ก
เปิดท้ายขายของแม่และเด็ก
สินค้าแม่และเด็ก
แม่และเด็ก


พัฒนาการเด็ก
คู่มือเลี้ยงลูก
เลี้ยงลูกวิถีพุทธ
การดูแลทารก


เสื้อผ้าเด็ก
ของเล่นเสริมพัฒนาการ
ประเพณีไทย
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย


ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา


ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา

how to add a hit counter to a website