ของเล่นเสริมพัฒนาการ คู่มือเลี้ยงลูก สินค้าแม่และเด็ก สินค้าแม่และเด็ก สินค้าแม่และเด็ก

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - jimmytung003

หน้า: [1]
1
quangcaogroup.com chuy?n d?ch v? qu?ng c?o uy t?n, ch?t l??ng
[/size]CHUY?N C?C D?CH V? XIN GI?Y PH?P QU?NG C?O UY T?N - NHANH CH?NG T?I TPHCM

Khi b?n mu?n s? d?ng b?ng r?n, bi?n hi?u qu?ng c?o cho chi?n d?ch qu?ng c?o c?a m?nh, b?n bu?c ph?i xin gi?y ph?p x?y d?ng c?ng tr?nh qu?ng c?o. C?ng ty TNHH Th??ng M?i D?ch V? Gi?i Tr? Ruby ch?ng t?i cung c?p d?ch v? xin gi?y ph?p x?y d?ng ??n gi?n, nhanh ch?ng v? uy t?n nh?t th? tr??ng tphcm hi?n nay.
D?ch v? xin gi?y ph?p uy t?n nh?t th? tr??ng
Gi?y ph?p x?y d?ng c?ng tr?nh qu?ng c?o l? gi?y ph?p n?m trong danh m?c h? s? th?ng b?o sa?n ph??m qua?ng ca?o tr?n ba?ng qua?ng ca?o, b?ng-r?n.  C?c tr??ng h?p ph?i xin gi?y ph?p c?ng tr?nh qu?ng c?o g?m c?:
X?y d?ng m?n h?nh chuy?n qu?ng c?o ngo?i tr?i c? di?n t?ch m?t m?t t? 20 m2 tr? l?n
X?y d?ng bi?n hi?u, b?ng qu?ng c?o c? di?n t?ch m?t m?t tr?n 20 m2 g?n v?o c?ng tr?nh x?y d?ng c? s?n.
B?ng qu?ng c?o ??ng ??c l?p c? di?n t?ch m?t m?t t? 40 m2 tr? l?n.

L?u ?: Vi?c xin gi?y ph?p treo b?ng r?n ph?i tu?n theo quy ho?ch v? qu?ng c?o c?a ??a ph??ng.
C?ng ty TNHH Th??ng M?i D?ch V? Gi?i Tr? Ruby ch?ng t?i v?i nhi?u n?m xin gi?y ph?p v?i m?i quan h? r?ng trong h? th?ng ch?nh quy?n s? gi?p qu? kh?ch h?ng mu?n qu?ng c?o, l?p ??t b?ng hi?u ngo?i tr?i xin ph?p qu?ng c?o b?ng hi?u th?t nhanh ch?ng v? uy t?n nh?t.
??A CH? IN POSTER QU?NG C?O T?I TPHCM UY T?N, CH?T L??NG
Ng?y nay c? r?t nhi?u s?n ph?m m?i ???c t?o ra ?? ??p ?ng nhu c?u ng?y c?ng cao c?a ??i s?ng con ng??i. Do ?? vi?c qu?ng b? s?n ph?m ??ng vai tr? h?t s?c quan tr?ng. V?y
in poster ? ??a ch? n?o uy t?n, ch?t l??ng?

??n v?i Qu?ng c?o group kh?ch h?ng s? ???c tr?i nghi?m d?ch v? in poster qu?ng c?o t?i tphcm ch?t l??ng, ho?n h?o t? kh?u t? v?n, thi?t k? file cho ??n l?a ch?n ch?t li?u, m?u s?c in ph? h?p.
??i ng? in ?n c? tay ngh? cao, gi?i chuy?n m?n c?ng h? th?ng m?y m?c ti?n ti?n, hi?n ??i ???c nh?p kh?u nguy?n chi?c t? Nh?t B?n. D?ch v? in poster qu?ng c?o t?i Qu?ng c?o group ??m b?o th?i gian nhanh ch?ng cho kh?ch h?ng nh?ng v?n ch?t l??ng.

N?u c? nhu c?u in poster hay xin gi?y ph?p qu?ng c?o t?i tphcm h?y ??n v?i Qu?ng c?o group b?n nh?. Qu?ng c?o group lu?n l?m h?i l?ng m?i kh?ch h?ng. B?n c? th? t? truy c?p qua website http://quangcaogroup.com ?? bi?t th?m th?ng tin chi ti?t.
???? ??a ch?: 116 H?ng V??ng, ph??ng 9, Qu?n 5, H? Ch? Minh
?S? ?i?n tho?i: 0934 626 052 ( Mr. C?ng)
? Gmail: congtran.ad@gmail.com
???? Website: www.quangcaogroup.com

หน้า: [1]

กรุณากด Like เพจ http://www.facebook.com/HiKiddy เพื่อติดตามข่าวสารอัพเดทจากทีมงานแอดมิน
*** หากมีปัญหาสงสัยกรุณาอ่านกฎของกลุ่มนี้อย่างละเอียด http://kid-dy.com/index.php/topic,5566 ***ผู้สนับสนุน

ของเล่นเด็ก
ของเล่นไม้
ของเล่นผ้า
หนังสือเด็ก


ตลาดนัดแม่และเด็ก
เปิดท้ายขายของแม่และเด็ก
สินค้าแม่และเด็ก
แม่และเด็ก


พัฒนาการเด็ก
คู่มือเลี้ยงลูก
เลี้ยงลูกวิถีพุทธ
การดูแลทารก


เสื้อผ้าเด็ก
ของเล่นเสริมพัฒนาการ
ประเพณีไทย
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย


ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา


ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา

how to add a hit counter to a website