ของเล่นเสริมพัฒนาการ คู่มือเลี้ยงลูก สินค้าแม่และเด็ก สินค้าแม่และเด็ก สินค้าแม่และเด็ก

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - githenhi

หน้า: [1] 2 3 ... 8
1
บทความน่าสนใจ / combo t?i b?nh m? - bao gi?y b?nh m?
« เมื่อ: วันนี้ เวลา 07:58:04 AM »
COMBO T?I GI?Y B?NH M? - KH?N ??T MINI - BAO T?M TI?T TR?NG

 B? bao b? b?nh m?
: T?i gi?y - Kh?n ??t - Bao t?m ti?t tr?ng d?nh cho chu?i xe b?nh m? hi?n ??i h?p v? sinh an to?n th?c ph?m.

 Qu? kh?ch c? th? in th??ng hi?u, s? ?i?n tho?i ??t h?ng, nh?ng h?nh ?nh ??c ??o ch? c? b?n c?, t?o ?n t??ng v?i th?c kh?ch.COMBO BAO B? B?NH M? HO?N H?O

 * T?i b?nh m? ???c in tr?n gi?y tr?ng, gi?y th?m d?u, gi?y Kraft v?ng,...
 * Kh?n ??t b?nh m? s? d?ng lo?i gi?y m?m m?i kh?ng g?y k?ch ?ng cho da,m?i th?m nh? d? ch?u, ???c ??ng g?i h?p v? sinh, v? b?n c?ng in l?n th?ng tin th??ng hi?u ri?ng c?a m?nh.
 * T?m tre ti?t tr?ng ???c ??ng g?i ti?t tr?ng, t?m ??p, m?i h??ng d? ch?u, bao t?m c? l?p m?n ch?ng ?m m?c.
 T?t c? ???c s?n xu?t tr?n c?ng ngh? in ?n, l?m th?nh ph?m hi?n ??i, ??p, h?p v? sinh.

??c bi?t s?n ph?m bao b? ch?ng t?i ?? qua ki?m ??nh an to?n v? sinh th?c ph?m.

C? nhi?u m?c gi? cho qu? kh?ch ch?n l?a ph? h?p v?i nhu c?u c?a m?nh.HOT LINE 0167 555 999 8 - http://www.invietkim.com/bao-banh-miHOT LINE 0167 555 999 8 - http://www.invietkim.com/bao-banh-mi

??C BI?T B? BAO B?NH M? IN S?N
COMBO BAO B? IN S?N #1

?I?N THO?I T? V?N
 TEL: 0167 555 999 8
 ?C: 184 An L?c ( H? huy gi?p r? v? c?ng KDL B?n X?a) - P.TH?NH L?C - Q12
www.invietkim.com
http://www.invietkim.com/baobanhmi-cacloai

2
สินค้าแม่และเด็กอื่นๆ / In Gi?y l?t b?n v?i thi?t k? ??p m?t, tinh t?.
« เมื่อ: วันนี้ เวลา 04:15:57 AM »
Ng?y nay c?ng ngh? t? ch?c nh? h?ng, qu?n ?n ?? ??t ??nh cao v? v?y g?p ph?n v?o vi?c trang tr? m?t b?n ?n sang trong, s?ch ??p kh?ng nh?ng g?y ?n t??ng m? c?n mang ??n cho th?c kh?c ti?n l?i h?p v? sinh trong l?c ?n u?ng vui v?.
 Ch?ng t?i chuy?n c?p nhi?u m?t h?ng bao b? gi?y cho nh? h?ng qu?n ?n, trong ?? c? gi?y l?t b?n ?n v?i nhi?u m?u thi?t k? trang nh? v?i gi? c? h?p l?.
* Gi?y l?t b?n v?i thi?t k? ??p m?t, tinh t?.
 * Gi?y l?t b?n ?n v?i nhi?u k?ch th??c kh?c nhau th?ng th??ng size A4 - A3
 * Gi?y l?t ch?n mu?ng n?a ??c bi?t ? ch? c? th? l?m menu sinh ??ng cho th?c kh?c ch?n m?n.
 * In Gi?y b?n ?n tr?n nhi?u ch?t li?u kh?c nhau, ph? th?ng v?n l? gi?y Fort tr?ng ho?c gi?y Couch? tr?ng.


LI?N H? V?I CH?NG T?I ?? ???C T? V?N MI?N PH? - TEL: 0167555 999 8 - http://www.invietkim.com/giay-lot-ban

LI?N H? V?I CH?NG T?I ?? ???C T? V?N MI?N PH? - TEL: 0167555 999 8 - http://www.invietkim.com/giay-lot-ban

LI?N H? V?I CH?NG T?I ?? ???C T? V?N MI?N PH? - TEL: 0167555 999 8 - http://www.invietkim.com/giay-lot-ban


COMBO GI?Y L?T B?N ?N - BAO ??A - BAO MU?NG - BAO T?M
 LI?N H? V?I CH?NG T?I ?? ???C T? V?N MI?N PH? - TEL: 0167555 999 8 - http://www.invietkim.com/giay-lot-ban3
คาร์ซีท รถเข็นเด็ก / in bao ??a gi? g?c ? gia c?ng d?n bao ??a
« เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2018, 11:11:21 PM »
M?t s?n ph?m bao ??a ??p s?:

1. T?o phong c?ch chuy?n nghi?p cho nh? h?ng b?i thi?t k? trang nh?, in ?n ??p m?t.

 2. T?o cho kh?ch h?ng c?m th?y ???c s? chu ??o, h?p v? sinh trong su?t b?a ti?c b?i bao ??a ???c l?m t? gi?y tr?ng ??p ( kh?ng ph?i l?m t? gi?y t?i ch? nh? nh?ng n?i kh?c)

 3. L? c?ng c? quan tr?ng trong vi?c qu?ng b? th??ng hi?u cho b?n m?t c?ch nhanh ch?ng v? hi?u qu? nh?t.

Bao ??a ???c chia l?m 3 lo?i ch?nh:

 1.
Bao ??a th?ng th??ng: Bao ??a h?nh ch? nh?t kh?ng c? t?o d?ng ? n?p, d?ng ??ng nguy?n ??i ??a ho?c 1/2 ??i. Th??ng ???c in 1 ho?c 2 m?u, kh?ng t?o d?ng ri?ng v? ???c in gi?y fort 60, 70, 80, 100?.2. Bao ??a c? n?p: Bao ??a h?nh ch? nh?t c? t?o d?ng ? n?p, d?ng ??ng nguy?n ??i ??a. Th??ng ???c in tr?n gi?y fort, c? th? in logo v? in th?ng tin tr?n 2 m?t bao.
 3. Bao ??a ng?n: L? lo?i bao ??a bao 1/2 ho?c 2/3 ??i ??a, tr?n mi?ng bao ???c thi?t k? ki?u d?ng ri?ng bi?t, th??ng ???c d?ng trong nh? h?ng Nh?t, H?n qu?c...Ch?t li?u in tr?n nhi?u lo?i gi?y kh?c nhau: Ford, Couch?, gi?y m? thu?t. ??c bi?t c? th? in offset 1 ho?c nhi?u m?u v? b? t?o d?ng theo y?u c?u.http://www.invietkim.com/bao-dua-ngan - HOTLINE: 0167 555 9998 http://www.invietkim.com/bao-dua-ngan - HOTLINE: 0167 555 9998


LI?N H? CHI TI?T:
C?NG TY IN BAO B? VI?T KIM
 ?C: 184 An L?c (H? HUY GI?P) - P.Th?nh L?c - Q12
 HOTLINE: 0167 555 999 8

http://www.invietkim.com/bao-dua-thuong

4
In bao ??a nh? h?ng, In bao ??a qu?n ?n, t?t c? ??u c? t?i cty Vi?t Kim.
In bao ??a, d?n bao ??a, s?n xu?t bao ??a gi?y, bao ??a nh? h?ng, bao mu?ng n?a, bao dao n?a, bao ??a qu?n ?n, t?t c? ??u c? t?i cty Vi?t Kim.

 V?i c?ng ngh? m?y d?n bao ??a c?c nhanh, ch?ng t?i ??p ?ng h?ng tri?u bao ??a gi?y cho c?c qu?n ?n, nh? h?ng, ti?c c??i, qu?n c? ph? trong v? ngo?i TP.HCM


 ??C BI?T COMBO BAO MU?NG - BAO ??A - T?M TRE - GI?Y L?T B?N
5
คำถามจากสมาชิก / in bao ??a gi? r? gi? ??u ? gia c?ng d?n bao ??a
« เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2018, 01:27:18 PM »
M?t s?n ph?m bao ??a ??p s?:

1. T?o phong c?ch chuy?n nghi?p cho nh? h?ng b?i thi?t k? trang nh?, in ?n ??p m?t.

 2. T?o cho kh?ch h?ng c?m th?y ???c s? chu ??o, h?p v? sinh trong su?t b?a ti?c b?i bao ??a ???c l?m t? gi?y tr?ng ??p ( kh?ng ph?i l?m t? gi?y t?i ch? nh? nh?ng n?i kh?c)

 3. L? c?ng c? quan tr?ng trong vi?c qu?ng b? th??ng hi?u cho b?n m?t c?ch nhanh ch?ng v? hi?u qu? nh?t.

Bao ??a ???c chia l?m 3 lo?i ch?nh:

 1.
Bao ??a th?ng th??ng: Bao ??a h?nh ch? nh?t kh?ng c? t?o d?ng ? n?p, d?ng ??ng nguy?n ??i ??a ho?c 1/2 ??i. Th??ng ???c in 1 ho?c 2 m?u, kh?ng t?o d?ng ri?ng v? ???c in gi?y fort 60, 70, 80, 100?.2. Bao ??a c? n?p: Bao ??a h?nh ch? nh?t c? t?o d?ng ? n?p, d?ng ??ng nguy?n ??i ??a. Th??ng ???c in tr?n gi?y fort, c? th? in logo v? in th?ng tin tr?n 2 m?t bao.
 3. Bao ??a ng?n: L? lo?i bao ??a bao 1/2 ho?c 2/3 ??i ??a, tr?n mi?ng bao ???c thi?t k? ki?u d?ng ri?ng bi?t, th??ng ???c d?ng trong nh? h?ng Nh?t, H?n qu?c...Ch?t li?u in tr?n nhi?u lo?i gi?y kh?c nhau: Ford, Couch?, gi?y m? thu?t. ??c bi?t c? th? in offset 1 ho?c nhi?u m?u v? b? t?o d?ng theo y?u c?u.http://www.invietkim.com/bao-dua-ngan - HOTLINE: 0167 555 9998 http://www.invietkim.com/bao-dua-ngan - HOTLINE: 0167 555 9998


LI?N H? CHI TI?T:
C?NG TY IN BAO B? VI?T KIM
 ?C: 184 An L?c (H? HUY GI?P) - P.Th?nh L?c - Q12
 HOTLINE: 0167 555 999 8

http://www.invietkim.com/bao-dua-thuong

6
เสื้อผ้าเด็ก / Gi?y l?t ch?n mu?ng n?a ??c bi?t
« เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2018, 08:44:53 AM »
Ng?y nay c?ng ngh? t? ch?c nh? h?ng, qu?n ?n ?? ??t ??nh cao v? v?y g?p ph?n v?o vi?c trang tr? m?t b?n ?n sang trong, s?ch ??p kh?ng nh?ng g?y ?n t??ng m? c?n mang ??n cho th?c kh?c ti?n l?i h?p v? sinh trong l?c ?n u?ng vui v?.
 Ch?ng t?i chuy?n c?p nhi?u m?t h?ng bao b? gi?y cho nh? h?ng qu?n ?n, trong ?? c? gi?y l?t b?n ?n v?i nhi?u m?u thi?t k? trang nh? v?i gi? c? h?p l?.
* Gi?y l?t b?n v?i thi?t k? ??p m?t, tinh t?.
 * Gi?y l?t b?n ?n v?i nhi?u k?ch th??c kh?c nhau th?ng th??ng size A4 - A3
 * Gi?y l?t ch?n mu?ng n?a ??c bi?t ? ch? c? th? l?m menu sinh ??ng cho th?c kh?c ch?n m?n.
 * In Gi?y b?n ?n tr?n nhi?u ch?t li?u kh?c nhau, ph? th?ng v?n l? gi?y Fort tr?ng ho?c gi?y Couch? tr?ng.


LI?N H? V?I CH?NG T?I ?? ???C T? V?N MI?N PH? - TEL: 0167555 999 8 - http://www.invietkim.com/giay-lot-ban

LI?N H? V?I CH?NG T?I ?? ???C T? V?N MI?N PH? - TEL: 0167555 999 8 - http://www.invietkim.com/giay-lot-ban

LI?N H? V?I CH?NG T?I ?? ???C T? V?N MI?N PH? - TEL: 0167555 999 8 - http://www.invietkim.com/giay-lot-ban


COMBO GI?Y L?T B?N ?N - BAO ??A - BAO MU?NG - BAO T?M
 LI?N H? V?I CH?NG T?I ?? ???C T? V?N MI?N PH? - TEL: 0167555 999 8 - http://www.invietkim.com/giay-lot-ban7
สินค้าเด็กขายส่ง / combo t?i b?nh m? - bao gi?y b?nh m?
« เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2018, 03:57:39 AM »
COMBO T?I GI?Y B?NH M? - KH?N ??T MINI - BAO T?M TI?T TR?NG

 B? bao b? b?nh m?
: T?i gi?y - Kh?n ??t - Bao t?m ti?t tr?ng d?nh cho chu?i xe b?nh m? hi?n ??i h?p v? sinh an to?n th?c ph?m.

 Qu? kh?ch c? th? in th??ng hi?u, s? ?i?n tho?i ??t h?ng, nh?ng h?nh ?nh ??c ??o ch? c? b?n c?, t?o ?n t??ng v?i th?c kh?ch.COMBO BAO B? B?NH M? HO?N H?O

 * T?i b?nh m? ???c in tr?n gi?y tr?ng, gi?y th?m d?u, gi?y Kraft v?ng,...
 * Kh?n ??t b?nh m? s? d?ng lo?i gi?y m?m m?i kh?ng g?y k?ch ?ng cho da,m?i th?m nh? d? ch?u, ???c ??ng g?i h?p v? sinh, v? b?n c?ng in l?n th?ng tin th??ng hi?u ri?ng c?a m?nh.
 * T?m tre ti?t tr?ng ???c ??ng g?i ti?t tr?ng, t?m ??p, m?i h??ng d? ch?u, bao t?m c? l?p m?n ch?ng ?m m?c.
 T?t c? ???c s?n xu?t tr?n c?ng ngh? in ?n, l?m th?nh ph?m hi?n ??i, ??p, h?p v? sinh.

??c bi?t s?n ph?m bao b? ch?ng t?i ?? qua ki?m ??nh an to?n v? sinh th?c ph?m.

C? nhi?u m?c gi? cho qu? kh?ch ch?n l?a ph? h?p v?i nhu c?u c?a m?nh.HOT LINE 0167 555 999 8 - http://www.invietkim.com/bao-banh-miHOT LINE 0167 555 999 8 - http://www.invietkim.com/bao-banh-mi

??C BI?T B? BAO B?NH M? IN S?N
COMBO BAO B? IN S?N #1

?I?N THO?I T? V?N
 TEL: 0167 555 999 8
 ?C: 184 An L?c ( H? huy gi?p r? v? c?ng KDL B?n X?a) - P.TH?NH L?C - Q12
www.invietkim.com
http://www.invietkim.com/baobanhmi-cacloai

8
ตลาดนัดแม่และเด็ก / ??ng h? EMIC 3 pha
« เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2018, 10:44:32 PM »
[/size][/color]
C?NG TY TNHH X?Y L?P ?I?N TU?N TR?N
Hotline: 1900.633.458
[/size][/color]
C?NG TY X?Y L?P ?I?N
 TU?N TR?N
Hotline: 0945.829.000
 -----o0o-----

 CTY X?Y L?P ?I?N TU?N TR?N
 ??a Ch? Li?n h?: 228 Man Thi?n Ph??ng T?ng Nh?n Ph? A Qu?n 9.
 ??a Ch? c?a h?ng: 53A An H?i Ph??ng 13 Qu?n G? V?p.
 ?i?n Tho?i: (028) 22.080.081 - 0945.829.000
 Email: baotrimaybienthe@gmail.com
 Website C?ng Ty: http://baotrimaybienthe.com
 -----o0o-----

-----o0o-----
 Chuy?n:
Cung c?p l?p ??t c?c lo?i c?ng t? ?i?n EMIC,
bi?n d?ng EMIC, ??ng h? Ampe, Volt EMICCung C?p l?p ??t c?c lo?i c?ng t? ?i?n EMIC 1 pha, 3 pha
(lo?i tr?c ti?p, lo?i gi?n ti?p)
 ?
Hi?n t?i tr?n th? tr??ng c?ng t? ?i?n EMIC c? h?ng gi? r?t nhi?u, c?c lo?i c?ng t? ?i?n qu? h?n s? d?ng,.... gi? th?nh r?t r?, r? h?n gi? c?a nh? s?n xu?t c?ng t? ?i?n ??a ra.
- Tu?n Tr?n chuy?n cung c?p kinh doanh c?c lo?i c?ng t? ?i?n EMIC, s?n ph?m ch?nh hi?u c?a t?ng C?ng Ty VEC
.
- C?ng t? ?i?n 3 Pha CCX2
  • 10/20A ; 220/380V
  • 10/40A ; 220/380V
  • 20/40A ; 220/380V
  • 30/60A ; 220/380V
  • 50/100A; 220/380V
  • 5A 220/380V h?u c?ng
  • c?ng t? ?i?n t? 3 pha 3 gi? 5A
[/size][/color]
M?I CHI TI?T XIN LI?N H?: 0945.829.000 C?NG TY TU?N TR?N
==================================================?


Gi? tr?n ?? bao g?m ki?m ??nh c?a nh? s?n xu?t EMIC ( ?? b?m ch? ni?m y?t)

M?i chi ti?c xin li?n h?: 0945.829.000 ? (028).22.080.081


------------------------------------
--- www.SuaChuaMayBienAp.com ---


Chuy?n:
 - Ti?u tu, L?c d?u, B?o tr? b?o d??ng, s?a ch?a, l?p ??t x?y d?ng m?i Tr?m bi?n ?p.
 - Cung c?p thi?t b? ?i?n c?ng nghi?p - thi?t b? ?i?n trung th?.
 - S?a ch?a - b?o tr? b?o d??ng- l?p ??t c?c lo?i T? ?i?n c?ng nghi?p - h? th?ng ?i?n.
 -------- Hotline: 0945.829.000 Anh Thi --------
 -------------------------------------------------------------
C?NG TY TNHH MTV DV TM XL? TU?N TR?N
??a ch? xu?t h?a ??n: 53A ???ng An H?i Ph??ng 13 Qu?n G? V?p
Ph?n X??ng s?n xu?t: 228 Man Thi?n Ph??ng T?ng nh?n ph? A Qu?n 9
Chi Nh?nh B?nh T?n: 1717B T?nh L? 10 P.T?n T?o A. Qu?n B?nh T?n
Chi Nh?nhT?n B?nh: 72/85A Hu?nh V?n Ngh? P.15 Qu?n T?n B?nh
 ?i?n Tho?i: (028). 22.080.081
 Hotline: 0945.829.000 - Anh Thi
 FAX: (08)73.044.144
 M? S? Thu? : 0309426322
 T?i Kho?n Cty Tu?n Tr?n: 123489284 - VP Bank - CN T?n B?nh
 Email: baotrimaybienthe@gmail.com
 Website C?ng Ty Tu?n Tr?n: www.baotrimaybienthe.com


--- www.SuaChuaMayBienAp.com ---


9
แจ้งเตือนภัย / in bao ??a gi? g?c ? gia c?ng d?n bao ??a
« เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2018, 03:45:51 PM »
M?t s?n ph?m bao ??a ??p s?:

1. T?o phong c?ch chuy?n nghi?p cho nh? h?ng b?i thi?t k? trang nh?, in ?n ??p m?t.

 2. T?o cho kh?ch h?ng c?m th?y ???c s? chu ??o, h?p v? sinh trong su?t b?a ti?c b?i bao ??a ???c l?m t? gi?y tr?ng ??p ( kh?ng ph?i l?m t? gi?y t?i ch? nh? nh?ng n?i kh?c)

 3. L? c?ng c? quan tr?ng trong vi?c qu?ng b? th??ng hi?u cho b?n m?t c?ch nhanh ch?ng v? hi?u qu? nh?t.

Bao ??a ???c chia l?m 3 lo?i ch?nh:

 1.
Bao ??a th?ng th??ng: Bao ??a h?nh ch? nh?t kh?ng c? t?o d?ng ? n?p, d?ng ??ng nguy?n ??i ??a ho?c 1/2 ??i. Th??ng ???c in 1 ho?c 2 m?u, kh?ng t?o d?ng ri?ng v? ???c in gi?y fort 60, 70, 80, 100?.2. Bao ??a c? n?p: Bao ??a h?nh ch? nh?t c? t?o d?ng ? n?p, d?ng ??ng nguy?n ??i ??a. Th??ng ???c in tr?n gi?y fort, c? th? in logo v? in th?ng tin tr?n 2 m?t bao.
 3. Bao ??a ng?n: L? lo?i bao ??a bao 1/2 ho?c 2/3 ??i ??a, tr?n mi?ng bao ???c thi?t k? ki?u d?ng ri?ng bi?t, th??ng ???c d?ng trong nh? h?ng Nh?t, H?n qu?c...Ch?t li?u in tr?n nhi?u lo?i gi?y kh?c nhau: Ford, Couch?, gi?y m? thu?t. ??c bi?t c? th? in offset 1 ho?c nhi?u m?u v? b? t?o d?ng theo y?u c?u.http://www.invietkim.com/bao-dua-ngan - HOTLINE: 0167 555 9998 http://www.invietkim.com/bao-dua-ngan - HOTLINE: 0167 555 9998


LI?N H? CHI TI?T:
C?NG TY IN BAO B? VI?T KIM
 ?C: 184 An L?c (H? HUY GI?P) - P.Th?nh L?c - Q12
 HOTLINE: 0167 555 999 8

http://www.invietkim.com/bao-dua-thuong

10
สินค้าเด็กขายส่ง / combo t?i gi?y b?nh m? ? kh?n ??t mini ? bao t?m ti?t tr?ng
« เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2018, 03:49:24 AM »
COMBO T?I B?NH M? - BAO GI?Y B?NH M?

 B? bao b? b?nh m?
: T?i gi?y - Kh?n ??t - Bao t?m ti?t tr?ng d?nh cho chu?i xe b?nh m? hi?n ??i h?p v? sinh an to?n th?c ph?m.

 Qu? kh?ch c? th? in th??ng hi?u, s? ?i?n tho?i ??t h?ng, nh?ng h?nh ?nh ??c ??o ch? c? b?n c?, t?o ?n t??ng v?i th?c kh?ch.COMBO BAO B? B?NH M? HO?N H?O

 * T?i b?nh m? ???c in tr?n gi?y tr?ng, gi?y th?m d?u, gi?y Kraft v?ng,...
 * Kh?n ??t b?nh m? s? d?ng lo?i gi?y m?m m?i kh?ng g?y k?ch ?ng cho da,m?i th?m nh? d? ch?u, ???c ??ng g?i h?p v? sinh, v? b?n c?ng in l?n th?ng tin th??ng hi?u ri?ng c?a m?nh.
 * T?m tre ti?t tr?ng ???c ??ng g?i ti?t tr?ng, t?m ??p, m?i h??ng d? ch?u, bao t?m c? l?p m?n ch?ng ?m m?c.
 T?t c? ???c s?n xu?t tr?n c?ng ngh? in ?n, l?m th?nh ph?m hi?n ??i, ??p, h?p v? sinh.

??c bi?t s?n ph?m bao b? ch?ng t?i ?? qua ki?m ??nh an to?n v? sinh th?c ph?m.

C? nhi?u m?c gi? cho qu? kh?ch ch?n l?a ph? h?p v?i nhu c?u c?a m?nh.HOT LINE 0167 555 999 8 - http://www.invietkim.com/bao-banh-miHOT LINE 0167 555 999 8 - http://www.invietkim.com/bao-banh-mi

??C BI?T B? BAO B?NH M? IN S?N
COMBO BAO B? IN S?N #1

?I?N THO?I T? V?N
 TEL: 0167 555 999 8
 ?C: 184 An L?c ( H? huy gi?p r? v? c?ng KDL B?n X?a) - P.TH?NH L?C - Q12
www.invietkim.com
http://www.invietkim.com/baobanhmi-cacloai

11
สินค้าคุณแม่ / In Gi?y b?n ?n tr?n nhi?u ch?t li?u kh?c nhau
« เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2018, 11:42:31 PM »
Ng?y nay c?ng ngh? t? ch?c nh? h?ng, qu?n ?n ?? ??t ??nh cao v? v?y g?p ph?n v?o vi?c trang tr? m?t b?n ?n sang trong, s?ch ??p kh?ng nh?ng g?y ?n t??ng m? c?n mang ??n cho th?c kh?c ti?n l?i h?p v? sinh trong l?c ?n u?ng vui v?.
 Ch?ng t?i chuy?n c?p nhi?u m?t h?ng bao b? gi?y cho nh? h?ng qu?n ?n, trong ?? c? gi?y l?t b?n ?n v?i nhi?u m?u thi?t k? trang nh? v?i gi? c? h?p l?.
* Gi?y l?t b?n v?i thi?t k? ??p m?t, tinh t?.
 * Gi?y l?t b?n ?n v?i nhi?u k?ch th??c kh?c nhau th?ng th??ng size A4 - A3
 * Gi?y l?t ch?n mu?ng n?a ??c bi?t ? ch? c? th? l?m menu sinh ??ng cho th?c kh?c ch?n m?n.
 * In Gi?y b?n ?n tr?n nhi?u ch?t li?u kh?c nhau, ph? th?ng v?n l? gi?y Fort tr?ng ho?c gi?y Couch? tr?ng.


LI?N H? V?I CH?NG T?I ?? ???C T? V?N MI?N PH? - TEL: 0167555 999 8 - http://www.invietkim.com/giay-lot-ban

LI?N H? V?I CH?NG T?I ?? ???C T? V?N MI?N PH? - TEL: 0167555 999 8 - http://www.invietkim.com/giay-lot-ban

LI?N H? V?I CH?NG T?I ?? ???C T? V?N MI?N PH? - TEL: 0167555 999 8 - http://www.invietkim.com/giay-lot-ban


COMBO GI?Y L?T B?N ?N - BAO ??A - BAO MU?NG - BAO T?M
 LI?N H? V?I CH?NG T?I ?? ???C T? V?N MI?N PH? - TEL: 0167555 999 8 - http://www.invietkim.com/giay-lot-ban12
คำถามจากสมาชิก / in bao ??a gi? r? gi? ??u ? gia c?ng d?n bao ??a
« เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2018, 12:21:24 PM »
M?t s?n ph?m bao ??a ??p s?:

1. T?o phong c?ch chuy?n nghi?p cho nh? h?ng b?i thi?t k? trang nh?, in ?n ??p m?t.

 2. T?o cho kh?ch h?ng c?m th?y ???c s? chu ??o, h?p v? sinh trong su?t b?a ti?c b?i bao ??a ???c l?m t? gi?y tr?ng ??p ( kh?ng ph?i l?m t? gi?y t?i ch? nh? nh?ng n?i kh?c)

 3. L? c?ng c? quan tr?ng trong vi?c qu?ng b? th??ng hi?u cho b?n m?t c?ch nhanh ch?ng v? hi?u qu? nh?t.

Bao ??a ???c chia l?m 3 lo?i ch?nh:

 1.
Bao ??a th?ng th??ng: Bao ??a h?nh ch? nh?t kh?ng c? t?o d?ng ? n?p, d?ng ??ng nguy?n ??i ??a ho?c 1/2 ??i. Th??ng ???c in 1 ho?c 2 m?u, kh?ng t?o d?ng ri?ng v? ???c in gi?y fort 60, 70, 80, 100?.2. Bao ??a c? n?p: Bao ??a h?nh ch? nh?t c? t?o d?ng ? n?p, d?ng ??ng nguy?n ??i ??a. Th??ng ???c in tr?n gi?y fort, c? th? in logo v? in th?ng tin tr?n 2 m?t bao.
 3. Bao ??a ng?n: L? lo?i bao ??a bao 1/2 ho?c 2/3 ??i ??a, tr?n mi?ng bao ???c thi?t k? ki?u d?ng ri?ng bi?t, th??ng ???c d?ng trong nh? h?ng Nh?t, H?n qu?c...Ch?t li?u in tr?n nhi?u lo?i gi?y kh?c nhau: Ford, Couch?, gi?y m? thu?t. ??c bi?t c? th? in offset 1 ho?c nhi?u m?u v? b? t?o d?ng theo y?u c?u.http://www.invietkim.com/bao-dua-ngan - HOTLINE: 0167 555 9998 http://www.invietkim.com/bao-dua-ngan - HOTLINE: 0167 555 9998


LI?N H? CHI TI?T:
C?NG TY IN BAO B? VI?T KIM
 ?C: 184 An L?c (H? HUY GI?P) - P.Th?nh L?c - Q12
 HOTLINE: 0167 555 999 8

http://www.invietkim.com/bao-dua-thuong

13
จักรยานเด็ก / In bao ??a nh? h?ng, In bao ??a qu?n ?n, t?t c? ??u c? t?i cty Vi?t Kim.
« เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2018, 09:22:07 AM »
In bao ??a nh? h?ng, In bao ??a qu?n ?n, t?t c? ??u c? t?i cty Vi?t Kim.
In bao ??a, d?n bao ??a, s?n xu?t bao ??a gi?y, bao ??a nh? h?ng, bao mu?ng n?a, bao dao n?a, bao ??a qu?n ?n, t?t c? ??u c? t?i cty Vi?t Kim.

 V?i c?ng ngh? m?y d?n bao ??a c?c nhanh, ch?ng t?i ??p ?ng h?ng tri?u bao ??a gi?y cho c?c qu?n ?n, nh? h?ng, ti?c c??i, qu?n c? ph? trong v? ngo?i TP.HCM


 ??C BI?T COMBO BAO MU?NG - BAO ??A - T?M TRE - GI?Y L?T B?N
14
สินค้าแม่และเด็กอื่นๆ / ??i l? ??ng h? Halei - Mr Hu?: 0162.74.77.930
« เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2018, 06:07:48 AM »
??i l? ??ng h? N? - Mr Hu?: 0162.74.77.930
TH?NG TIN CHI TI?T S?N PH?M

 -Th??ng hi?u: Halei
 - D?nh cho: NAM
 - S?n ph?m g?m: 01 ??ng h? + 1 pin d? ph?ng
 - Ch?t li?u v?: Th?p kh?ng g?
 - Ch?t li?u k?nh: K?nh c?ng pha kho?ng, ch?ng x??c v?c va ??p
 -Lo?i : D?ng kim quay hi?n th?
 - M?y: ??ng h? quartz
 - ?? ch?u n??c:3ATM ( ?i m?a r?a tay , r?a xe)
 - ?? ch?nh x?c : +/- 20 gi?y m?i th?ng
 - B?o h?nh: 12 th?ng
 Holine Mr D?ng : 0967.724.140
 Mr Ha?nh : 016 34 36 1357
 Mr Hu? : 0162.74.77.930
15
จักรยานเด็ก / Ki?n th?c tr? s?o l?i l?u n?m
« เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2018, 06:42:40 PM »
??a ch? ?i?u tr? s?o th?m hi?u qu?

 
 hi?n th?i, ?? ?i?u tr? s?o r? ng??i ta th??ng ?ng d?ng r?t nhi?u ph??ng ph?p kh?c nhau nh?: M?t n? t? nhi?n (m?o v?t d?n gian), l?n kim, soi tia laser v? thoa kem tr? s?o... song kh?ng ph?i ph??ng ph?p n?o c?ng h?p v?i h?t th?y ch?ng ta.
 Trong ??, m?t n? t? nhi?n tuy an to?n nh?ng hi?u qu? th?p, ch? gi?p da s?ng m?u h?n, h?p cho nh?ng ng??i m?i b? v? ??i h?i ch?ng ta c?n ki?n tr? l?u d?i. L?n kim v? chi?u laser ?ang l? c?ch lo?i b? s?o r? nhanh nh?t, tuy nhi?n kh? t?n k?m, ph? t?n r?t l?n, g?y ?au ??n, khi?n da ?ng ??, c? th? ch?y m?u v? n?u kh?ng t?m ???c ??a ch? uy t?n, b?c s? gi?i th? kh? h?t, th?m ch? l?m da th??ng t?n n?ng n? h?n.
 C?n kem tr? s?o d? r?ng ?em ??n k?t qu? mu?n h?n l?n kim v? laser m?t t?o, th? nh?ng l?i ???c ??nh gi? cao v? l?nh t?nh, ph? t?n h?p l?, d? s? d?ng, ti?n l?i, h?n n?a th?c t?i cho th?y, kem tr? s?o lu?n l? ph??ng ph?p c? ??ng ng??i l?a ch?n nh?t t? tr??c ??n nay. Kem tr? s?o v?i c?c d??ng ch?t chuy?n s?u gi?p k?ch th?ch kh? n?ng t? l?m l?nh v?t th??ng, s?n sinh collagen l?m ??y v?t l?m m?t c?ch tri?t ?? trong th?i k? ng?n, ??ng th?i s?n ph?m c?ng nu?i d??ng, l?m da m?n v? tr? th?nh kh?e m?nh, s?n ch?c, k?t qu? duy tr? ?n ??nh, l?u d?i.
 
 Tr? s?o r? v?i nha ?am:

 Nha ?am ch?a nhi?u ch?t kh?ng khu?n, kh?ng vi?m, gi?p v?t s?o mau l?nh. ?? l?m m? s?o, b?n c? th? d?ng gel nha ?am t??i ?? thoa tr?c ti?p l?n b? m?t da, ??c bi?t l? khu v?c c? s?o r?.
 
 ??c ti?p: c?ch tr? n?m t?n nhang

 

 

 

 
 V?i s? v??t tr?i trong ?i?u tr? s?o r?, c?ng ngh? c?y da si?u vi ?i?m gi? ???c coi l? gi?i ph?p t?i ?u mang l?i k?t qu? ?i?u tr? tri?t ??. C?ng ngh? c?y da si?u vi ?i?m ???c r?t nhi?u ng??i tin t?c, ch?n l?a.
 

 

 


 

 
Kinh nghi?m ch?a s?o m?n l?u n?m
 Ng?y nay s?o r? tuy kh?ng g?y ra hi?m hay ?nh h??ng ??n t?nh tr?ng s?c kh?e nh?ng n? l?m m?t ?i t?nh th?m m? tr?n l?n da, khi?n nhi?u ng??i e ng?i, kh?ng t? tin khi giao ti?p
 

 

 
 S?o r? l? t?nh tr?ng chung c?a ??ng ??o m?i ng??i, kh?ng ch? nam gi?i m? ch? em n? gi?i c?ng m?c ph?i, xu?t hi?n ? nhi?u l?a tu?i kh?c nhau. V?i tr?nh b?y l? nh?ng h? nh? li ti tr?i d??i b? m?t da, s?o r? khi?n cho l?n da tr? n?n x? x?, th? nh?m v? k?m m?n m?ng. H?n th? n?a, s?o r? xu?t hi?n c?ng k?o theo c? ch? "t? l?m ??y" th?ch ?ng t? nhi?n c?a t? b?o da, l?m da c?ng th?m th? d?y, x?u x?, nhanh l?o h?a.
 th?nh ra, tuy kh?ng l?m h?i ??n s?c kh?e song s?o r? l?i gi?m ?i v? ??p v?n c?, khi?n cho ng??i b?nh c?m th?y m?t t? t?n, nh?t l? ph?i n?, ?nh h??ng kh?ng nh? ??n cu?c s?ng c?ng nh? g?y tr? ng?i ??n th?nh c?ng, m?i quan h? giao du h?ng ng?y v? kh? kh?n trong ?i?m trang.
 
 ??y l? m?t trong nh?ng c?ch ?i?u tr? s?o r? hi?u qu? nh?t gi?. S?o r? l? khuy?t l?m do m?t ph?n th?t b? m?t ?i. b?i th? nguy?n t?c ?i?u tr? l? ph?i b? ??p l?i ph?n th?t ?? b?ng c?ch l?m ??y v?t l?m, k?ch th?ch s?n sinh collagen, t?i hi?n l?n da m?i. So v?i c?c c?ng ngh? c? th? l?n kim ?i?u tr? s?o c? nh?ng t?nh n?ng c?c k? ?u vi?t trong vi?c ?i?u tr? s?o r?.
 
 S?o r? c?ng nh? s?o l?m - nh?m l?n nguy h?i

 tr??c h?t, c?n kh?ng ??nh, s?o r? l? m?t d?ng ??c bi?t c?a s?o l?m do m?n ??u ?en g?y ra. Tuy nhi?n, b?n c?ng kh?ng th? kh?ng ??nh s?o r? v?i s?o l?m l? m?t v? ch?ng c? nh?ng ??c ?i?m kh?c nhau.
 Theo nghi?n c?u c?a Y khoa th? s?o r? h?nh th?nh do s? th??ng t?n s?u c?a vi?m nang l?ng lan r?ng t?i trung b? t?o th?nh m? ho?i t?. Kh?i m? s?u b? m?t ?i n?y l?m cho khu?n m?t c? nh?ng v?t s?o nh? h?m s?u xu?ng n?m t?n m?n ? tr?n, 2 b?n m? v? m?i v?i di?n t?ch t? 2-5mm t?o n?n t?nh tr?ng ?b? r??. Ng??i b? ?r? m?t? c? th? l? do di truy?n ho?c do m?n ??u ?en m?c qu? nhi?u l?m cho da tr? th?nh d?y b? v? th? r?p h?n.
 N?u ?r?? do m?n ??u ?en g?y ra th? s?o l?m c? nhi?u nguy?n do ph?c t?p h?n. S?o l?m c? th? l? do m?n tr?ng c? (xu?t hi?n ? tu?i tu?i d?y th?), do b? th?y ??u ho?c do d? ?ng v?i thu?c. S?o l?m do m?n tr?ng c? l? do s? th??ng t?n c?a 1 nang l?ng b? vi?m r?i lan r?ng ra xung quanh. N?u l? m?n tr?ng c? th?ng th??ng, b?n c? th? ?i?u tr? ch?ng d? d?ng. Tuy nhi?n, n?u l? m?n tr?ng c? b?c m?c d?y th? b?n c?n ??n thu?c ho?c kem tr? s?o l?m.

 S?o l?m do th?y ??u c? b? m?t r?ng h?n do tr?ng c? b?c ?? (3-8mm) nh?ng n?ng h?n v? t?n m?n tr?n m?t. ngo?i ra, vi?c d?ng c?c lo?i thu?c tr? m?n kh?ng ??ng nh? s?n ph?m ch?a corticoid gi?p m?n b?t m?c nhanh l?c ??u nh?ng sau ?? ph?t tri?n nhi?u, n?ng v? lan r?ng h?nh th?nh n?n nh?ng m?n m? v? m?n d?ng nang. v? th? m? c?ch tr? s?o l?m do th?y ??u ho?c d? ?ng thu?c trong tr??ng h?p n?y th??ng g?p kh? kh?n h?n do b? m?t da kh? ?tr??.
 
 Theo nh?n ??nh c?a c?c chuy?n gia, th?y thu?c da li?u s?o r? s? ???c ?i?u tr? tri?t ?? n?u ?ng d?ng ??ng ph??ng ph?p. Nh?ng bi?n ph?p ?i?u tr? s?o r? th??ng ng?y s? gi?p b?n c?i thi?n t?nh tr?ng da, tuy nhi?n kh?ng gi?p v?t s?o r? l?m ??y m?t c?ch ch?ng v?nh. ?i?u tr? s?o r? c?ng c?n qu? tr?nh th?c hi?n khoa h?c m?i mang l?i hi?u qu? t?t nh?t.
 
 C?ch ch?a s?o r? tr?n m?t v?i s?o l?m

 V? nguy?n do h?nh th?nh b?nh kh?c nhau, c? ??a c?a da t?ng ng??i c?ng kh?c nhau n?n b?n c?n ch?n c?ch tri seo ro hieu qua tr?n m?t c?ng nh? s?o l?m ?n nh?p.

 C?c ch? em ph? n? th??ng d?ng c?ch tr? s?o r? b?ng ph??ng ph?p thi?n nhi?n d?n gian nh? d?ng l? m??p ??ng,l? h?i, l? d?u r??u, h?nh t?y?Trong khi tr? s?o l?m c? th? l? m?t ong, chu?i, cam, t?o?Tuy nhi?n, b?n n?n b?n ch? v?i m?o ch?a s?o n?y v? n? m?t kh? nhi?u th?i gian v? c?ng s?c.
 V?i s?o l?m t? th?y ??u ho?c d? ?ng thu?c, ph??ng ph?p kh? hi?u qu? l? s? d?ng c?c lo?i kem c?ng nh? thu?c tr? s?o v? nh? v?y, t?n s?u trong t? b?o da c?a b?n ???c t?i t?o v? l?p ??y t? nhi?n h?n. V?i c?ch ch?a s?o l?m n?y, b?n c?ng c?n l?i tham m?u t? ph?a chuy?n gia gi?u kinh nghi?m.
 Ph?n bi?t quan tr?ng trong c?c cach tri mat bi ro v?i s?o l?m cho b?n c?ch nh?n t?ng qu?t v? c? th? h?n v?i c?n nguy?n, ??c ?i?m v? c?ch ch?a tr? cho t?ng lo?i s?o. Nh? v?y, b?n s? c? ch?n l?c minh m?n h?n ?? l?n da m?n m?ng, t??i tr? m? kh?ng lo s?o quay tr? l?i.
 
 V?i s? ph?t tri?n c?a khoa h?c c?ng ngh? hi?n th?i ?? cho ra ??i nhi?u gi?i ph?p ?i?u tr? s?o r?. Trong ??, c?c chuy?n gia, th?y thu?c ??nh gi? cao c?ng ngh? c?y da si?u vi ?i?m. C?ng ngh? n?y ?? kh?c ph?c ???c nh??c ?i?m gi?i ph?p c? gi?p tr? s?o r? nhanh, an to?n v? hi?u qu? h?n. C?ng ngh? c?y da si?u vi ?i?m tr? s?o r? v?i 3 t?c ??ng ??c hi?u: l?m ??y, l?m m?n v? t?i t?o b? m?t da.
 + L?m ??y s?o r? mau ch?ng: B?ng vi?c s? d?ng thi?t b? c?y da chuy?n d?ng, c?ng ngh? c?y da si?u vi ?i?m s? k?ch th?ch v?ng s?o ?ho?t ??ng? tr? l?i nh?m t?ng sinh collagen v? t?i t?o t? b?o da m?i l?m ??y v?t s?o r?.

 + L?m m?n v?ng da b? s?o: Kh?ng ch? l?m ??y s?o r? m? c?ng ngh? c?y da si?u vi ?i?m c?n cung c?p c?c d??ng ch?t c?p thi?t v?o s?u d??i da ?? t??ng tr? nhanh qu? tr?nh l?m l?nh da, gi?p da ???c nu?i d??ng t? s?u b?n trong tr? n?n kh?e m?nh v? m?n h?n.

 + L?m s?n ch?c b? m?t da: Nh? s? ph?i h?p hi?u qu? c?a c?ng ngh? Laser Co2 Fractional n?n b? m?t da ???c l?m s?ch c?c l?p s?ng c?ng, t? b?o ch?t, l?n da ???c l?m th?ng tho?ng v? s?ch s?, tr? th?nh s?n ch?c v? kh?e m?nh h?n.
 
 S?o r? r?t ph? qu?t ? nhi?u ng??i, tuy kh?ng g?y hi?m nguy nh?ng l?n da tr? th?nh s?n, th? r?p v? nhanh b? l?o h?a. V?y s?o r? l? g? v? c?ch tr? s?o th? n?o cho an to?n v? tri?t ??? Nh?ng nh?n ??nh c?a chuy?n gia, b?c s? s? gi?p b?n c? th?m kinh nghi?m ?i?u tr? s?o r? an to?n v? c? k?t qu? t?t nh?t.
 
 Tr? s?o r? v?i c? chua:

 C? chua kh?ng c?n qu? xa l? v?i m?i ch? em trong vi?c l?m ??p, ngo?i gi? vitamin A v? C trong c? chua s? gi?p b?n tr? s?o r? hi?u qu?. B?n ch? c?n s? d?ng n??c ?p c? chua ?? r?a m?t h?ng ng?y ho?c b?n c?ng c? th? th?i l?t m?ng qu? c? chua ?? ??p l?n m?t. ??i kho?ng 30 ph?t th? r?a l?i v?i n??c ?m. C?ch n?y c?ng c? th? gi?p ?i?u tr? s?o r? sau m?n cho nam gi?i r?t l? hi?u qu?.
 
 Ng?y nay v?i s? ph?t tri?n v??t b?c c?a khoa h?c th?m m?, vi?c ?i?u tr? s?o r? kh?ng c?n kh? kh?n nh? tr??c. ??i v?i nh?ng v?t s?o r? c?ng ??u kh?ng th? tr? ???c b?ng nh?ng d??ng ch?t thi?n nhi?n th? b?n n?n tuy?n l?a c?ng ngh? l?n kim tr? s?o.

หน้า: [1] 2 3 ... 8

กรุณากด Like เพจ http://www.facebook.com/HiKiddy เพื่อติดตามข่าวสารอัพเดทจากทีมงานแอดมิน
*** หากมีปัญหาสงสัยกรุณาอ่านกฎของกลุ่มนี้อย่างละเอียด http://kid-dy.com/index.php/topic,5566 ***ผู้สนับสนุน

ของเล่นเด็ก
ของเล่นไม้
ของเล่นผ้า
หนังสือเด็ก


ตลาดนัดแม่และเด็ก
เปิดท้ายขายของแม่และเด็ก
สินค้าแม่และเด็ก
แม่และเด็ก


พัฒนาการเด็ก
คู่มือเลี้ยงลูก
เลี้ยงลูกวิถีพุทธ
การดูแลทารก


เสื้อผ้าเด็ก
ของเล่นเสริมพัฒนาการ
ประเพณีไทย
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย


ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา


ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา
ติดต่อลงโฆษณา

how to add a hit counter to a website