ตลาดนัดแม่และเด็ก เปิดท้ายขายของแม่และเด็ก

สินค้าแม่และเด็ก => ตลาดนัดแม่และเด็ก => เสื้อผ้าเด็ก => ข้อความที่เริ่มโดย: githenhi ที่ กรกฎาคม 07, 2018, 10:54:04 PM

หัวข้อ: X??ng may in th?u ?o ph?ng ??ng ph?c 2Uni - 0942042980
เริ่มหัวข้อโดย: githenhi ที่ กรกฎาคม 07, 2018, 10:54:04 PM
X??ng may in th?u ?o ph?ng ??ng ph?c 2Uni - 0942042980
Chuy?n s?n xu?t ?o ph?ng ??ng ph?c l?p s? l??ng l?n, ch?t li?u cao c?p
??a ch? l?m ?o ph?ng ??ng ph?c, ?o l?p uy t?n t?i H? N?i


??ng ph?c 2Uni xin g?i t?i qu? kh?ch h?ng l?i ch?o v? l?i c?m ?n tr?n tr?ng nh?t.

 

??ng ph?c 2Uni  - ??n v? chuy?n s?n xu?t cung c?p c?c lo?i s?n ph?m ?o: ?o l?p (http://www.2uni.vn/danh-muc/ao-lop-dep), ao lop (http://www.2uni.vn/danh-muc/ao-lop-dep), ?o l?p ??p, ao lop dep, m?u ?o l?p (http://www.2uni.vn/danh-muc/mau-ao-lop), l?m ?o l?p (http://www.2uni.vn/tin-tuc/mau-ao-lop-a2-cuc-dep), in ?o l?p (http://www.2uni.vn/tin-tuc/xuong-in-ao-thun-khu-vuc-phia-bac), may ?o l?p (http://www.2uni.vn/tin-tuc/mau-ao-lop-a1-dep), ??t ?o l?p, ??t l?m ?o l?p (http://www.2uni.vn/mau-ao/mau-ao-lop-dep-568),

 ??ng ph?c c?ng ty, ?o ??ng ph?c ??n v? t? ch?c s? ki?n v?i ki?u c?ch v? ch?t li?u v?i ?a d?ng phong ph? ch?ng lo?i nh? cotton, lacoste, peco, lacoste cao c?p, thun co d?n b?n chi?u?

??ng ph?c 2Uni v?i ??i ng? nh?n vi?n thi?t k? chuy?n nghi?p tr? n?ng ??ng ??y nhi?t huy?t lu?n hy v?ng s? mang l?i nh?ng m?u ?o ??ng ph?c (http://www.khomauao.com/), m?u ?o l?p (http://www.khomauao.com/mau-ao-lop-nhom), m?u ?o c?ng ty ? ??p ?ng ???c y?u c?u nh?ng kh?ch h?ng kh? t?nh nh?t.

??ng ph?c 2Uni v?i c?ng ngh? l?m ??ng ph?c m?i lu?n t?o ra nh?ng s?n ph?m t?t nh?t t?i qu? kh?ch h?ng. N?i tr?i l? in b?ng ph??ng ph?p in l?a v? in chuy?n nhi?t ??p ?ng m?i y?u c?u c?a qu? kh?ch h?ng.

Kho m?u ?o ??ng ph?c l?n nh?t Vi?t Nam! V?i r?t nhi?u m?u ?o ??ng ph?c thi?t k? ?i ??u.

 

??ng ph?c 2Uni s?n xu?t cung c?p c?c s?n ph?m n?i b?t:

 

?o c? ?? sao v?ng (http://www.2uni.vn/tin-tuc/ao-co-do-sao-vang), ?o ??ng ph?c (http://www.2uni.vn/danh-muc/ao-dong-phuc), ?o l?p ??p (http://www.2uni.vn/danh-muc/ao-lop-dep), ?o thun (http://www.2uni.vn/danh-muc/ao-phong-co-be), ??ng ph?c h?c sinh (http://www.2uni.vn/danh-muc/dong-phuc-hoc-sinh), In ?o (http://www.2uni.vn/cong-nghe-in-ao-phong-chat-luong-cao), X??ng may (http://www.2uni.vn/tin-tuc/xuong-may-in-dong-phuc), ??ng ph?c (http://www.2uni.vn/), ??ng ph?c l?p (http://www.2uni.vn/danh-muc/%C4%91%E1%BB%93ng-ph%E1%BB%A5c-l%E1%BB%9Bp), dong phuc lop (http://www.2uni.vn/danh-muc/%C4%91%E1%BB%93ng-ph%E1%BB%A5c-l%E1%BB%9Bp), dong phuc cong ty (http://www.2uni.vn/danh-muc/dong-phuc-cong-ty), x??ng may ??ng ph?c (http://www.2uni.vn/tin-tuc/xuong-may-in-dong-phuc),

 
CH?NG T?I CHUY?N S?N XU?T H?NG S? KI?N 1000 ? 10,000 ?O CH? 7 NG?Y


     ??i t??ng kh?ch h?ng ch? y?u ??ng ph?c 2Uni l? c?c h?c sinh, sinh vi?n c?c tr??ng tr?n m?i mi?n t? qu?c v?i nhu c?u c?c m?t h?ng ch?nh nh? ??ng ph?c l?p, ??ng ph?c nh?m, v? c?c c?ng ty l?m ??ng ph?c teambuiding, s? ki?n, c?a h?ng, nh? h?ng,? 2Uni lu?n mong mu?n mang ??n cho c?c b?n h?c sinh nh?ng m?u ao lop dep (http://www.2uni.vn/danh-muc/ao-lop-dep) c?c k? ??c ??o.

 
??a ch? li?n h? :
Th??ng hi?u ??ng Ph?c 2Uni
Hotline: 0984.816.320 ? 0942.042.980 ? 0168.990.6220
Email: 2uni.vn@gmail.com
Fb: https://www.facebook.com/dongphuc2uni.vn/
                                         Website: www.2uni.vn (http://www.2uni.vn/)  www.khomauao.com (http://www.khomauao.com/)