ตลาดนัดแม่และเด็ก เปิดท้ายขายของแม่และเด็ก

ส่วนของสมาชิก => ขอรับบริจาค => ข้อความที่เริ่มโดย: dvktthue6899 ที่ พฤษภาคม 30, 2018, 04:23:47 PM

หัวข้อ: Tuy?n d?ng k? to?n l?m vi?c ? Ph? L?m - Ti?n Du - B?c Ninh
เริ่มหัวข้อโดย: dvktthue6899 ที่ พฤษภาคม 30, 2018, 04:23:47 PM
M?nh c? CTy ng??i quen ? Ph? L?m ? Ti?n Du ? B?c Ninh c?n tuy?n 1 b?n k? to?n t?ng h?p (?u ti?n ng??i ??a ph??ng), hi?n ?? c? 1 ph? vi?c k? to?n. CTy doanh thu h?ng n?m kho?ng h?n 200 t?, chuy?n v? s?n xu?t gi?y. M?c l??ng theo th?a thu?n, n?u ??p ?ng ???c c?ng vi?c th? c? th? v?o kho?ng 8 - 14 tr/ th?ng. CTy c? 50 c?ng nh?n, v?n ph?ng l?m vi?c ?n ??nh, tu?n l?m vi?c t? th? 2 ? th? 7, ngh? ch? nh?t.

B?n n?o sinh s?ng ? B?c Ninh hay ? g?n ?? c? kinh nghi?m l?m t?ng h?p, quy?t to?n thu? n?u mu?n ?ng tuy?n th? g?i CV k?m b?n photo CMT g?i v?o email: ketoanthue6899@gmail.com nh?. H? s? n?o ph? h?p m?nh s? li?n l?c v? g?i th?ng tin CTy ?? c?c b?n tr?c ti?p li?n h? trao ??i.

Thank c?c b?n

(https://ketoanthue2018.files.wordpress.com/2018/04/0978937520.jpg?w=1100)